Borgerforslag

Hesselø Havvindmølleparks placering i Kattegat har afgørende betydning for det fremtidige fiskeri i Kattegat.
Man har i tolvte time ændrede den planlagte placering af Hesselø Havvindmøllepark fra lige nord af Hesselø til et område der ligger nordøstlig for dette, direkte oven i nogle af de bedste fangstpladser i det sydlige Kattegat. Der var ellers i høj grad, ved den første placering der blev fremvist for folketinget, taget hensyn til fiskeriet i havvindmølleparkens placering. Desværre er dette udgangspunkt nu fuldstændigt blevet ændret, uden yderligere orientering af folketinget. Beslutningen folketinget tog mht. placeringen af Hesselø Havmøllepark er, som vi ser det, blevet taget på et uoplyst grundlag, da det ikke af nogen rapporter fremgår hvilken katastrofal betydning dette vil få for fiskeriet i det sydlige Kattegat.


Forslaget til placering af havvindmølleparken vil som det ser ud nu betyde, at fiskere vil miste deres vigtigste fiskeriområde efter jomfruhummer, søtunger og andet fisk i det sydlige Kattegat. Det vil være ødelæggende for fiskeriet og højst sandsynligt resultere i en afvikling af fiskeriet, da det desværre ikke vil være muligt at drive dette fiskeri fremover.Hvis den nuværende placering af havvindmølleparken fastholdes, vil de resterende tilgængelige områder, hvor der kan drives et fornuftigt fiskeri efter jomfruhummer i det sydlige Kattegat, være så få, at fiskeriet realt afvikles. Fiskerne vil lide betydelige tab, da de ikke længere har adgang til de gode fangstpladser. Dette vil ligeledes ramme alle følge erhverv, Gilleleje Auktion, Gilleleje Havn, smede, bådebyggeri, elektriker, skibsmaler osv., samt de havne hvor jomfruhummer og fisk landes i. Det gælder derfor ikke kun fiskerne fra Gilleleje, men også fiskere fra Hundested, Odden, Rødvig, Bønnerup, Grenå, Strandby, Læsø, Skagen, Bornholm, Klintholm, Bagenkop, Søby og Fyn, samt i høj grad Kerteminde. Mange af disse fiskere benytter Gilleleje havn som udgangspunkt for deres fiskeri.
Det vil ret hurtigt betyde døden for den sidste større fiskerihavn på Sjælland, hvis man ikke kommer fiskere og følgeerhverv i Gilleleje til undsætning og omplacere havvindmølle parken som fiskerne har foreslået.
Et fiskestop vil først og fremmest gå ud over fiskerne, men også mange andre erhverv er direkte eller indirekte forbundet med en aktiv fiskerihavn særlig i Gilleleje. Det er særligt tydeligt i Gilleleje, hvor den aktive fiskerihavn er det store trækplaster som f.eks. sikrer at turister besøger byen i høj grad.
Fordele ved den placering af Hesselø havvindmøllepark som fiskerne foreslår, i det sydlige område østen af Hesselø, er:


at havvindmølleparken kommer tættere på land (dog ikke tættere end ca. 30 km.) og vil derfor være betydelig billigere at opfører, da vanddybden er meget lavere her.
at kablet som skal føres ind til land vil får kortere afstand og derfor være billigere at producere og udlægge.
at når havvindmølleparken igen skal fjernes, vil fundamenterne ikke stå i vejen, rent fiskemæssigt. Eller hvis fundament vil skulle fjernes, vil dette være billigere, da vandet er mere grundt (lavt).
at der skal bruges mindre CO2 ved opsætning, og ved senere vedligeholdelse af vindmøllerne, da der er kortere sejlads ud til dem.
at fiskerne skal bruge mindre brændstof for at komme til deres fiskeplads og vil derfor kunne fiske langt mere effektivt.
at man ikke ødelægger vigtige fiskepladser og fiskeriet kan fortsætte med at eksistere.
at fiskerne stadig kan levere lokalt fanget danske fisk og jomfruhummer til Nordsjælland, og ikke mindst København. Ellers vil man fremover skulle have bragt fisk og jomfruhummer minimum fire timers kørsel fra sjælland og København, som vil koste brug af unødvendigt CO2, og som ikke vil kunne leveres på samme dag som køb fra Sjælland/Gilleleje.